Qin Feng

Qin Feng

Untitled Silkscreen in 15 colors 77.5 x 40.5 in (196.85 x 102.87 cm) 2008 Edition of 60

Yue Minjun

Yue Minjun

The Grassland Series Woodcut 2 Woodcut 35.25 x 46.25 in (89.54 x 117.48 cm) 2008 Edition of 80

Yue Minjun

Yue Minjun

The Grassland Series Woodcut 3 Woodcut 46.25 x 34.25 in (117.48 x 87 cm) 2008 Edition of 80

Yue Minjun

Yue Minjun

The Grassland Series Woodcut 4 Woodcut 34.125 x 45.75 in (86.68 x 116.2 cm) 2008 Edition of 80

Yue Minjun

Yue Minjun

The Grassland Series Screenprint 4 Silkscreen with Handcolor separation in 24 Colors 43 x 31 in (109.22 x 78.74 cm) 2008 Edition of 80

Yue Minjun

Yue Minjun

The Grassland Series Woodcut 1 Woodcut 46.25 x 33.6 in (118.75 x 85.4 cm) 2008 Edition of 80

Yue Minjun

Yue Minjun

The Grassland Series Screenprint 2 Screenprint in 28 Colors 29 x 37 in (73.66 x 93.98 cm) 2008 Edition of 80

Yue Minjun

Yue Minjun

The Grassland Series Screenprint 1 Screenprint in 26 Colors 29 x 37 in (73.66 x 68.58 cm) 2008 Edition of 80

Yue Minjun

Yue Minjun

The Grassland Series Screenprint 3 Silkscreen with Handcolor Separation in 24 colors 38.5 x 29 in (97.79 x 73.66) 2008 Edition of 80

Fang Lijun

Fang Lijun

Untitled Crowd Triptych, woodcut (edition 6 of 36), 56 x 30.5 in (142.24 x 77.47 cm) each panel, 2009

Fang Lijun

Fang Lijun

Untitled, woodcut (edition of 36), 28.33 x 45.25 in (72 x 115 cm), 2010

Fang Lijun

Fang Lijun

Untitled, woodcut (edition of 36), 28.33 x 45.25 in (72 x 115 cm), 2009

Fang Lijun

Fang Lijun

Untitled, woodcut (edition of 65), 27.5 x 19.75 in (70 x 50 cm), 2010

Fang Lijun

Fang Lijun

Untitled, woodcut (edition of 36), 24 x 33.85 in (61 x 86 cm ), 2010

Fang Lijun

Fang Lijun

Untitled, woodcut (edition of 36), 45.25 x 28.33 in (115 x 72 cm), 2009

Fang Lijun

Fang Lijun

Untitled, woodcut (edition of 60), 19.75 x 27.5 in (50 x 70 cm), 2010

Bai Yiluo

Bai Yiluo

Untitled (50 Yuan) Digital Pigment Print Paper Size: 26 x 46 in (66.04 x 116.84 cm) Image Size: 20 x 41 in (44.77 x 104.14 cm) 2008 Edition of 60

Bai Yiluo

Bai Yiluo

Untitled (US Dollar) Digital Pigment Print Paper Size: 23.6 x 46 in (60 x 116.84 cm) Image Size: 17.6 x 41 in (44.77 x 104.14 cm) 2008 Edition of 60

Zhang Dali

Zhang Dali

AK-47 Silkscreen in 19 colors 55 x 46 in (139.7 x 116.84 cm) 2008 Edition of 60

Zhang Dali

Zhang Dali

Untitled (Set of Four) Digital Pigment Print Paper Size: 28.5 x 42 in (72.39 x 106.68 cm) Image Size: 24 x 38 in (60.96 x 96.52 cm) 2009 Edition of 30

Qi Zhilong

Qi Zhilong

China Girl #1 Ukiyo-e Print with 23 woodblocks 21 3/8 x 16 in 2009 Edition of 48

Qi Zhilong

Qi Zhilong

China Girl #2 Screenprint 49 x 40.25 in 2009 Edition of 60

Luo Brothers

Luo Brothers

Untitled A Digital Pigment Print with Silkscreen Varnish 40 x 32.75 in (101.6 x 83.19) 2008 Edition of 80

Luo Brothers

Luo Brothers

Untitled B Digital Pigment Print with Silkscreen Varnish 40 x 32.75 in (101.6 x 83.2 cm) 2008 Edition of 80